W ramach usługi wykonujemy instalację trzech nowych systemów z rodziny SAP Business Suite (ERP, CRM, PLM, SRM, SCM) oraz SAP NetWeaver (BW, EP, PI, MDM, GW, IDM, SSO, CE, CS).
 

  • Instalacja środowisk systemów SAP
  • Promowanie istniejących środowisk systemów SAP do nowych wersji - Upgrade
  • Konfiguracja systemów
  • Wdrażanie złożonych scenariuszy międzysystemowych
  • Migracje środowisk systemów SAP
  • Aktualizacje środowisk systemów SAP
  • Rozwiązywanie problemów w obszarze BASIS

W zależności od wybranego rozwiązania oraz inicjalnych wymagań, ustalamy z Państwem model instalacji, wykorzystanie rozwiązań zapewniających ciągłość działania systemu produkcyjnego oraz docelową architekturę.

Wykonujemy wymiarowanie inicjalne, instalację i konfigurację techniczną środowiska oraz dokumentację powykonawczą. Wgrywamy najnowsze dostępne zbiorcze pakiety SPS. Instalację i konfigurację wykonujemy na systemie operacyjnym i bazie danych wskazanym przez Zamawiającego.

Migracja środowisk SAP to usługa skierowana do Klientów, którzy planują zmianę platformy technicznej lub zmianę bazy danych w środowisku systemowym SAP. Nasza oferta obejmuje wspólne przygotowanie harmonogramu, koncepcję migracji oraz przeprowadzenie migracji środowiska systemowego składającego się z trzech systemów SAP.

Opcjonalnie wykonujemy migrację do Unicode i pomagamy wykonać wymiarowanie dla docelowego środowiska. Migrujemy systemy opartę o technologię ABAP, JAVA, jak i inne produkty SAP takie jak MDM, LiveCache czy TREX. Nasze kompetencje są potwierdzone certyfikatami w obszarze SAP OS/DB migration.