SAP Netweaver Proces Integration jest platformą pozwalającą integrować środowiska systemowe SAP pomiędzy sobą, jak również z systemami firm trzecich. Wykorzystując liczne "best practices" projektujemy i implementujemy bezpieczne oraz niezawodne rozwiązania.

W ramach naszych usług proponujemy:

  • techniczną instalację i konfigurację SAP Process Integrationanaliza, projektowanie oraz tworzenie interfejsów komunikacyjnych między systemami dostosowywanie działających już rozwiązań do ewoluującego otoczenia technologicznego i biznesowegowszelkie prace obsługowe w tym: upgrade, migracja interfejsów, analiza wydajności
  • Integrujemy systemy z użyciem nowoczesnych technologii, m.in.: SAP Proxy, SOAP, WebService, JDBC, Plain HTTP(S), Mail, JMS, Marketplace, SuccessFactors, File/FTP, IDOC oraz innych komercyjnych adapterów.
  • Dodatkowo jesteśmy w stanie zaimplementować od zera bądź zmigrować istniejące środowisko SAP PI do najnowszej jego odsłony, czyli SAP Process Orchestration (SAP PO) - narzędzia agregującego wszystkie funkcjonalności SAP PI wraz z potęgą narzędzi SAP Business Process Management (BPM) i SAP Business Rules Management (BRM).