SAP Portal jest rozwiązaniem umożliwiającym dostarczenie użytkownikowi końcowemu kontentu generowanego przez pozostałe systemy z portfolio SAP.

Dostarczamy pełen zakres usług związanych z utrzymaniem systemów portalowych:

  1. Wdrożenie/implementacja
  2. Integracja z aplikacjami SAP BW (raportowanie Business Intelligence) / SAP ERP (rozwiązania samoobsługi pracowniczej)
  3. Dostosowywanie wizualne/branding
  4. Opracowanie modelu uprawnień
  5. Bieżące prace rozwojowe oraz obsługa techniczna
  6. Upgrade