Solution Manager jest systemem wymaganym dla rozpoczęcia procesu wdrożenia nowego środowiska SAP. Bez jego wykorzystania nie jest możliwa realizacja wsparcia środowiska systemów SAP w zakresie ich aktualizacji i zmian wersji.

Zapewniamy kompleksową usługę jaką jest instalacja i konfiguracja systemu SAP Solution Manager 7.1 wraz z aktualizacją do poziomu najwyższego dostępnego zbiorczego pakietu poprawek (SPS).
W ramach konfiguracji wykonujemy standardowe działania techniczne w obszarze jednego systemu SAP Solution Manager.
Instalacja i konfiguracja wykonujemy na systemie operacyjnym i bazie danych wskazanym przez Zamawiającego.

W obrębie naszych kompetencji znajdują się także usługi:

  • Konfiguracja usługi "Managed System Configuration" - podłączenie zewnętrznych systemów do SAP Solution Manager.
  • Konfiguracja usługi "Technical Monitoring" - czyli uruchomienie monitoringu technicznego systemów satelitarnych podłączonych do SAP Solution Manager'a
  • Konfiguracja raportów EWA (Early Watch Alert) Konfiguracja systemu SAP Solution Manager zgodnie z wymogami certyfikacji SAP CCOE
  • Konfiguracja monitoringu przy pomocy oprogramowania CA Wily Introscope Enterprise Manager dostarczanego wraz z systemem SAP Solution Manager 7.1
  • Konfiguracja usługi automatycznej dystrybucji certyfikatów utrzymania systemów (licencji SAP w typie maintenance) do systemów satelitarnych.